Om oss

Vi på Ellege Emballage, arbetar efter principen att våra kunder skall finnas mitt i fokus. Ett naturligt perspektiv då vi mycket ofta tillgodoser speciella önskemål och krav för de emballage vi producerar.

För att kunna klara detta effektivt och prisvärt har vi byggt upp en organisation som är rationell och funktionell och våra beslutsvägar är korta. Alla finns i samma hus och organisationen är platt.

Vi har också byggt upp ett kompetent och kunnigt nätverk av underleverantörer, vilka arbetar efter samma principer som vi. Med vår egen och nätverkets samlade kunskap är vi förhoppningsvis ett mycket bra alternativ när ni behöver specialemballage.

Ellege Emballage AB är diplomerat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för kvalitets och miljöstyrning samt systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2008:15