Våra produkter

Vår produktion är anpassad för att kunna tillgodose speciella önskemål och krav på emballage. Vi kan också givetvis producera standardemballage på ett effektivt sätt. Våra lokaler medger god lageryta och hög leveranskapacitet. Några fördelar för våra kunder är att de slipper kapitalbindning samt använda egen lageryta.

Vi är certifierade av Jordbruksverket för produktion av träprodukter enligt standarden ISPM15. Detta innebär att vi kan leverera KD-märkta träprodukter avsedda för exportmarknader där så erfordras.

Vi har kontinuerliga uppdrag från bl a: Ahlsell, Epiroc, Husqvarna, Martin G, Millcon, Onninen, Solar m fl.